Organizasyon Dizimi

Organizasyon Dizimi

Şirket, kurum ve organizasyonlardaki problemleri ve çözümüne yönelik gerekenleri teşhis etmek, farklı alternatifleri araştırmak ve analiz etmek için kullanılan bir yöntemdir. Liderlik, çatışma yönetimi, takım etkisi, kültür değişimi, paydaşlar arasındaki ilişkiler, örgütsel yeniden yapılanma gibi kilit alanlarda ve önemli bir konuyla ilgili koçluk için de uygulanabilir. Şirketin çalışanlarını, alt şirketlerini, departmanlarını, tedarikçilerini, ürünlerini kapsayan bütüncül bir metottur. 
 
Gundhard Weber tarafından geliştirilmiş, Avrupa’da IBM, Daimler Chrysler, BMW gibi köklü firmaların başvurduğu bir yöntemdir. Uzun süreli ve kalıcı değişimleri hedefler.
 
Çalışmaların çoğu, organizasyon başarısı için gizli dinamiklerinin keşfinin önemli olduğu yöneticiler ve/veya departman liderleri ile gerçekleştirilir. Bazen atölye ortamında bazen ise bire bir görüşme şeklinde ilerlenir. Gizlilik ve mahremiyetin kritik olduğu durumlarda ise objeler, şekiller ile bu metodoloji uygulanabilir. 
 
Bu yöntemin klasik danışmanlıktan farkı, görünmeyen, arka planda işleyen dinamikleri açığa çıkarmasıdır. Aynı zamanda hızlıdır ve tanıdan çözüme birkaç adımda ilerler.
 
Organizasyon hakkında detaylı bilgilerin açıklanmasına da gerek yoktur. Bu nedenle gizlilik garanti edilir.